• tb.summit صفحه اینستاگرام رویداد tb.summit@

معرفی سخنرانان

سخنرانان رویداد بلاکچین تهران افرادی هستند که در زمینه تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها، متخصص و صاحب نظر هستند، همچین در این زمینه ایده‌ پردازند. طی 3 سال گذشته با اتفاقات بسیاری مواجه بودیم، پاندمی، جنگ، تحریم و…این اتفاقات افراد، سیستم‌ها و حتی سیاست‌های جهانی را وادار به تغییر کرد. سخنرانان رویداد بلاکچین تهران، از تجربه‌ها و تخصص خود می‌گویند تا با دید وسیع‌تر بتوانیم از آینده به اکنون نگاه کنیم. 

معرفی سخنران برای رویداد بلاکچین تهران